Gracious Light

Lumină Lină

Data înfiinţării

1993

DATE DE CONTACT


Address

30-18 50th Street, Woodside, NY 11377

GPS

40.759614571278, -73.907432242781


◾ Redactor şef:
Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian
DamianTh@aol.com
◾ Colegiul de redacţie:
Director: Theodor Damian
Redactor şef (România): Mihaela Albu – Email: malbu47@gmail.com
Secretar de redacție, tehnoredactare și paginare: Claudia Damian
Redactor: Sorin Paval
Fotoreporter: Alex Marmara
Consilieri editoriali: Dan Anghelescu, Gellu Dorian, Ioan Gaf-Deac, Muguraș Maria Petrescu, David Vnuck
◾ Revista este redactată trimestrial de către Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, Capela Sf. Apostoli Petru si Pavel și publică articole de teologie și spiritualitate, istorie, literatură și cultură, poezie și proză în limbile română și engleză.
◾ Producţia editorială teologică şi culturală reflectată în paginile revistei Lumină Lina nu este ruptă de ceea ce se desfăşoară în România. Dimpotrivă putem afirma că revista noastră este direct implicată în orizontul cultural româno-american, iar mişcarea teologică, publicistică şi culturală din ţară este viu interesată să cunoască opiniile, impresiile şi judecățile noastre de valoare. De aceea revista Lumină Lina acordă un spaţiu tipografic adecvat, atât pentru prezentarea şi semnalarea cărţilor şi revistelor de teologie apărute în ţară şi în străinătate, cât şi a cărţilor şi revistelor de cultură în general.

LOCALIZARE PE HARTĂ

NEW SEARCH